2

EKASİT US-6

Bütün metaller için uygun, daldırma ve ultrasonik metodla yağ alma malzemesidir. EKASİT US—6, kurumuş polisaj pastalarının, emülsiyonların ve özel imalat kalıntılarının temizlenmesinde kullanılır.

Avantajları

– Komplekks oluşturucular, siyanürler, fosfatlar ve silikatlar içermez.
– EKASİT US-6 ile polisaj pastalarından kalan sert kalıntıları ana malzemeye zarar vermeden temizler.
– EKASİT US-6 diğer Ekasit-yağalmalarına (örneğin EKASİT XM-613) ilave edilerek etkileri daha da güçlendirilir.
– Emülgatörler ve ıslatıcılar, yürürlükteki atık su mevzuatına uygun bir şekilde biyolojik olarak parçalanır. Bu sebeple çevreyle uyuşumludur.

Çalışma Şartları

Konsantrayon: 10-30 ml/l
Sıcaklık: 80-90°C
Bekleme süresi: 0,5-2 dak
pH: 7,2 (%1 lik çözelti)

EKASİT US-6T

EKASİT US-6T özellikle soy metal ve bakır alaşımlardan oluşan parçaların yağlarının giderilmesinde kullanılan, alkali inorganik kimyasallar ve ıslatıcı deterjanlar karışımıdır. Biyolojik olarak bozunan türdeki çevreye zararsız bir temizleme ürünüdür.

EKASİT US-6T parça üzerinde kimyasallara bağlı bir aşındırma ve etkili bir renk değişimi oluşturmaz. Gerek pres ve benzeri işlemlerde kullanılan bitkisel esaslı, gerekse özellikle polisajda kullanılan hayvansal esaslı yağlarla, çekme-sıvama işlemlerinde kullanılan yağ ve sabunların parça üzerinden uzaklaştırılmasında yüksek bir verim ve ömürle vazife yapar.

EKASİT US-6T ‘ ün sıvı ve tek komponentli kullanımı işletmeciye önemli kullanım avantajları sağlar. Parça üzerindeki yağların giderilmesi için bir ultrasonik yağ alma ve durulamaları müteakiben dekapaj tuzu / asidi kullanılmalıdır.

İndirmeler